Posiciona el teu esdeveniment entre el present i el futur

Creiem
en la
tecnologia

A TwoTimes, creiem en la tecnologia com la via més eficaç per augmentar l’impacte que generem als usuaris i incrementar la monetització. La digitalització d‟una experiència física dóna lloc a un nou espai on la creativitat permet noves formes d‟interacció entre tots els agents implicats i obre noves vies de monetització.

Creiem en la tecnologia

A TwoTimes creiem en la tecnologia com la via més eficaç per augmentar l’impacte que generem a tots els agents del sector. La digitalització d’una experiència física dóna lloc a un nou espai on la creativitat permet noves formes d’interacció entre tots els agents implicats i obre noves vies de monetització.

Durant el procés de creació, fem una escolta activa per detectar les necessitats i els reptes dels organitzadors d’esdeveniments proposant solucions tangibles i amb alta capacitat d’impacte. Propostes que aconsegueixen transformar la línia del temps. Propostes que consegueixen transformar la linea del temps
Transforma digitalment el teu esdeveniment amb…

360º
Experience

Dóna-li una nova vida al teu esdeveniment físic

Fira
Virtual

Crea una nova experiència 100% digital

Esdeveniment
Híbrid

Redueix la distància entre allò físic i la virtualitat

Descobreix com transformar digitalment el teu esdeveniment per generar més impacte i augmentar la monetització dels serveis