Posiciona el teu esdeveniment entre el present i el futur

Creiem
en la
tecnologia

A TwoTimes, creiem en la tecnologia com la via més eficaç per augmentar l’impacte que generem als usuaris i incrementar la monetització. La digitalització d‟una experiència física dóna lloc a un nou espai on la creativitat permet noves formes d‟interacció entre tots els agents implicats i obre noves vies de monetització.

Saber més
Creiem en la tecnologia

A TwoTimes creiem en la tecnologia com la via més eficaç per augmentar l’impacte que generem a tots els agents del sector. La digitalització d’una experiència física dóna lloc a un nou espai on la creativitat permet noves formes d’interacció entre tots els agents implicats i obre noves vies de monetització.

Saber més
Durant el procés de creació, fem una escolta activa per detectar les necessitats i els reptes dels organitzadors d’esdeveniments proposant solucions tangibles i amb alta capacitat d’impacte. Propostes que aconsegueixen transformar la línia del temps. Propostes que consegueixen transformar la linea del temps
Saber més
Transforma digitalment el teu esdeveniment amb…

360º
Experience

Dóna-li una nova vida al teu esdeveniment físic
Saber més

Fira
Virtual

Crea una nova experiència 100% digital
Saber més

Esdeveniment
Híbrid

Redueix la distància entre allò físic i la virtualitat
Saber més

Descobreix com transformar digitalment el teu esdeveniment per generar més impacte i augmentar la monetització dels serveis

Descubrir-los tots