Descobreix com transformar digitalment el teu esdeveniment per generar més impacte i augmentar la monetització dels serveis

Show Digital Twin

Digitalitza el teu esdeveniment i ofereix una nova experiència visual per augmentar-ne l’impacte.

Extended Show

Organize and coordinate the digital part of an event in an agile and intuitive way with our software.

Integrated Show

Combina el millor dels dos mons i traça una experiència bidireccional d’alt impacte.